"ภพชาติที่เหมาะสม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    5 ธ.ค. 2560

 "ภพชาติที่เหมาะสม"

" .. นี่เราได้เกิดในภพชาตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้ว "ได้พบพุทธศาสนาด้วย สอนอรรถสอนธรรมถูกต้องแม่นยำไม่มีสงสัยอะไรแล้ว อริยสัจทั้งสี่ประกาศกังวาน เพื่อความรื้อถอนภพชาติออกจากจิตใจของสัตว์" ซึ่งเป็นกองทุกข์มานานแสนนานนั่นแลจะเป็นอะไรไป

"อริยสัจ ๔ หรือสติปัฏฐาน ๔ พูดอะไรก็ได้ถูกหมด" มีแต่เครื่องถอดถอนลูกศรที่ทิ่มแทงอยู่ภายในจิตใจนี้ออกทั้งนั้น นี่เป็นอย่างมาก "อย่างน้อยตัดภพชาติให้ย่นเข้ามา ๆ เพราะอำนาจแห่งการพบพุทธศาสนา ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนา" แล้วสุดท้ายก็พ้นไปได้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

5 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5367 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย