"มีธรรมะ คือมีปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    15 พ.ค. 2564

.
 "มีธรรมะ คือมีปัญญา"

" .. ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้น ไม่ใช่ธรรมะที่เพื่อฟังเฉย ๆ หรือรู้เฉย ๆ "แต่เป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติ ต้องทำให้เกิดขึ้น" ต้องทำให้มีขึ้นในใจของเราให้ได้ "จะไปที่ไหนก็ให้มีธรรมะ" จะพูดก็ให้มีธรรมะ จะเดินก็ให้มีธรรมะ จะนอนก็ให้มีธรรมะ จะทำอะไร ๆ ก็ให้มีธรรมะทั้งนั้น

คำว่า "มีธรรมะ" นี้ก็คือ "จะทำอะไรก็ตาม จะพูดอะไรก็ตาม ให้ทำด้วยปัญญา" ให้พูดด้วยปัญญา ให้นึกคิดด้วยปัญญา "ผู้ใดมีสติ สัมปชัญญะควบคู่กับปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้ว ผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทุกเมื่อ" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

15 พ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5335 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย