"หลวงปู่ขาวท่านเล่าให้ฟัง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "หลวงปู่ขาวท่านเล่าให้ฟัง"

.. ท่านบอกว่าโหล่งขอด อ.พร้าว ท่านไปสำเร็จอยู่ที่นั่น ..

" .. ท่านเดินออกไป ท่านไปอาบน้ำ ท่านว่าอย่างนั้นนะ "ไปเห็นข้าวเขากำลังสุก" เขียวก็มี กำลังพอทำข้าวเม่านี้ก็มี อ่อนอยู่ก็มี ท่านก็ดู นี่ละธรรมะจะไต่ไปตามนั้น ข้าวมีหลายประเภท "คนที่มีบารมีแก่กล้าแล้วก็เหมือนข้าวสุก" ไม่เป็นอื่น จะสุกโดยถ่ายเดียว

ผู้ที่บารมีลดลงมาก็เป็นอย่างนี้ ๆ ท่านไล่ลงไปนะ "ข้าวประเภทลดกันลงมา ก็บารมีอยู่ในขั้นนี้ ๆ ท่านไล่ไปจนกระทั่งลงถึงรากถึงโคน" ที่มันเป็นดอกเป็นผลไปแล้วก็เป็น ที่อยู่กับต้นมีแต่ใบเฉย ๆ มันคอยจะตายอยู่กับต้นก็มีใช่ไหมล่ะ ในต้นข้าวต้น นั้นแหละ ที่เป็นดอกเป็นผลไปแล้วก็มี ที่รองกันลงมาก็มี ที่ฝังอยู่กับโคนของมันก็มีคอยแต่จะตาย

ท่านพิจารณาไป "จิตของเรามันเริ่มแรกมาตั้งแต่ต้น ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อได้รับการบำรุงเสมอก็เป็นอย่างนี้ ๆ ท่านพิจารณา" อาบน้ำก็มีแต่อันนี้เป็นอารมณ์ ท่านว่าอย่างนั้นนะ อาบน้ำเสร็จ มันไม่เสร็จ ท่านว่า เข้าห้องไปที่นั่งภาวนาเลย เอาอันนี้เข้ามาเป็นสนามมวยเลย ซัดกันเลยผึงขึ้นในคืนวันนั้น "อย่างนั้นแหละธรรมะอัตโนมัติ" ท่านเล่าให้ฟัง .. "

จากเทศน์อบรมฆราวาส วัดป่าบ้านตาด
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"    

5,478


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย