"กบเฝ้ากอบัว" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "กบเฝ้ากอบัว"

" .. "อย่าเป็นกบนั่งเฝ้ากอบัว" มันไม่รู้ว่ากอบัวมีกลิ่นหอมอย่างไร "คนเราเกิดมาไม่ภาวนา ไม่บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา" ก็มาเฝ้าตัวไว้เหมือนกบเฝ้ากอบัว

อยู่บนหัวก็ไม่รู้สึก "จิตใจมาเกิดมายึดถืออยู่ในธาตุสี่ ขันธ์ห้านี้หลายสิบปีแล้ว" ก็มาเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่ ไม่พินิจพิจารณา ฉะนั้น "ต่อไปให้พากันตั้งใจขึ้นมาใหม่" อยู่ให้ใจเกียจคร้านกลัวตายอยู่ไม่ได้ .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ไม่มีอะไรเป็น ..ของฉัน... มันก็ไม่ทุกข์

• "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

• "สมาธิ การวัดใจ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย