"ความโกรธกับปัญญา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    10 เม.ย. 2564

.
 "ความโกรธกับปัญญา"

" .. พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวถึง "ความโกรธกับปัญญา" ว่าดังนี้ "ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม" หมายความว่า "ผู้มีปัญญาทรามมีความโกรธอยู่เสมอ อยู่เป็นนิตย์"

ในทางตรงกันข้ามก็คือ "ผู้มีปัญญายิ่งมีความโกรธที่เบาบาง" นั่นก็คือ "พยายามลดละความโกรธให้มากที่สุด" จะมีปัญญามากขึ้นได้ตามกำลังที่เบาบางของความโกรธ .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13564   DT014902

วิริยะ12

10 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย