"เหมือนน้ำสกปรก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "เหมือนน้ำสกปรก"

" .. "การทำบาป เหมือนการนำน้ำโสโครก น้ำสกปรกมาทาตน" ตนย่อมโสโครก ย่อมสกปรกเศร้าหมอง "การไม่ทำบาป ก็เปรียบเหมือน การไม่นำน้ำโสโครกสกปรกมาทาตน" ตนย่อมหมดจดจากความโสโครกความสกปรก .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

5,438


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย