"เหมือนน้ำสกปรก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    25 พ.ย. 2563

.
 "เหมือนน้ำสกปรก"

" .. "การทำบาป เหมือนการนำน้ำโสโครก น้ำสกปรกมาทาตน" ตนย่อมโสโครก ย่อมสกปรกเศร้าหมอง "การไม่ทำบาป ก็เปรียบเหมือน การไม่นำน้ำโสโครกสกปรกมาทาตน" ตนย่อมหมดจดจากความโสโครกความสกปรก .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร DT014902

วิริยะ12

25 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5172 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย