"เมื่อใจเรามันวางอารมณ์" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

 วิริยะ12    9 เม.ย. 2564

.
 "เมื่อใจเรามันวางอารมณ์"

" .. "ถึงแม้ว่าเป็นฆราวาสนั้น" ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะได้เห็นความสุขอันเกิดขึ้น "ในขณะที่เรากำลังนั่งกำหนดจิต" เมื่อจิตมันวางจากอารมณ์ภายนอกได้แล้ว "ความสุขทางจิตคือปีติก็ย่อมเกิดขึ้น" ท่านจึงให้ขื่อว่า "นิตถิ สันติ ปะระมัง สุขัง" สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

ความสงบในที่นี้หมายถึง "ใจของเรามันวางจากอารมณ์ภายนอก" แม้สิ่งใดจะผ่านเข้ามาเป็นรูป ผ่านเข้ามาทางตา เสียงผ่านเข้ามาทางหู กลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูก รสผ่านเข้ามาทางลิ้น อย่างนี้เป็นด้น "ใจไม่นึก ใจไม่ถือ ใจวาง" เสียนั้นแหละเรียกว่า "ได้รับความสุขกายสบายใจ" เมื่อใจสบายแล้วกายก็พลอยสบายไปด้วย .."

"ทรัพย์ภายใน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
 DT014902

วิริยะ12

9 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5180 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย