วัดชลประทานรังสฤษดิ์ คติธรรมหลวงพ่อปัญญานันทมุนี :ไตรสิกขา...ทางรอดจากโควิด

 naparats  

คติธรรมหลวงพ่อปัญญานันทมุนี :
--------------------
ไตรสิกขา...ทางรอดจากโควิด
ขณะนี้ต้องถือว่าทุกคนป่วย หลักธรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นบทภาวนา มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะดังนี้
>>| ระมัดระวัง (ศีล)ใส่แมสก์ตลอดเวลา
จะอยู่กับใคร ในบ้านนอกบ้าน จะเป็นญาติหรือเพื่อนไม่เว้น เพราะเราทุกคนป่วย ปลอดภัยไว้ก่อน
>>| ตั้งใจ(สมาธิ)ไม่เผลอ ทั้งหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ของใช้เป็นส่วนแห่งตน จาน ช้อน กระบอกน้ำ ฯลฯ
>>| ใคร่ครวญ(ปัญญา)เป็นหมอให้กับตน พักผ่อนให้พอ ออกกำลังกายให้พอดี เว้นการกรำแดด กรำฝน ดื่มนำ้อุ่น ดื่มนำ้กระชายขาวไว้บ้าง ทำให้ร่างกายอบอุ่นไว้
ทางจิตทำจิตใจให้เบิกบาน สวดมนต์ ร้องเพลง ฟังเพลง ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ จาก youtube หรือ Google
--------------------
ขอให้ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นผ้ายันต์ป้องกันโควิด
ถอดคำมาภาวนาเป็นอารมณ์
ระมัดระวัง ตั้งใจ ใคร่ครวญ อยู่ทุกขณะ
แต่ต้องปฏิบัติดังกล่าวแล้วข้างต้น
ทุกคนปลอดภัยจาก โควิด
“อยู่บ้านเราแสนสบาย
ดีกว่าไปรอเตียงที่ รพ”
“อยู่บ้านเราแสนสบาย
ดีกว่าไปรอเตียงแล้วตายที รพ “
--------------------
>> พระปัญญานันทมุนี <<
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

ที่มา : https://www.facebook.com/PageWatchol/

5,500

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย