"ให้รู้ด้วยปัญญาเฉพาะตน" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

 วิริยะ12    11 มี.ค. 2564

.
 "ให้รู้ด้วยปัญญาเฉพาะตน"

" .. "การพิจารณาขันธ์ห้าไปตามตำรา" หรือพิจารณาหมวดธรรมอื่น ๆ ก็ตาม ถึงจะพิจารณาได้ แต่ใจก็จะเฉยเป็นธรรมดาไป "ถ้าได้รู้เห็นความเป็นจริงด้วยปัญญาเฉพาะตัว" จึงเรียกว่า "ผู้นั้นพึ่งตัวเองได้ ไม่ได้ไปหยิบยืมเอาความรู้จากผู้อื่นมาเป็นของเรา"

เหมือนรับประทานอาหารสำเร็จรูปจากผู้อื่นทำไว้แล้ว "ถ้าผู้อื่นไม่ทำให้รับประทาน เราก็ต้องอด" วิ่งหาอาหารจากผู้อื่นมารับประทานต่อไป .. "

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ DT014902

วิริยะ12

11 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4653 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย