"ชนะตน ดีกว่าชนะสงครามโลก" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12  


 "ชนะตน ดีกว่าชนะสงครามโลก"

".. ฉะนั้น "จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะพยายามเอาจิตเอาใจของตน สอนจิตใจของตนให้อยู่ในอำนาจของเรา" อย่าให้มันอยู่เหนืออำนาจจนเกินไป ถ้าหากใครจะแก้หัดตน แก้ตนได้จะมีคุณค่ามาก

"ชนะตนได้หนึ่งครั้งคล้าย ๆ กับว่าขนะสงครามโลกได้เก้าหนสิบหน" เพราะว่า พระว่าพระยาจิตตราซ คือ จิตใจนี้ เป็นเจ้าโลก เจ้าโลกขับธโลก คือ โลกขันธ์ห้าก้อนนี้ (ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) หากเราเอาชนะมันได้ "ท่านว่า ดีกว่าชนะสงครามโลก"

คิดดูซิ "ขัยชนะตรงนี้เป็นขัยชนะใหญ่หลวงนะ ถ้าใครเอาขนะตนเองได้" โดยมากเราจะเอาชนะตนได้ลำบากมาก เพราะจิตใจเรานี้มักเข้าข้าง ตนเองอยู่ตลอดเวลา .. "

หลวงปู่ศรี มหาวีโร    

5,479


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย