"กว้างศอก ยาววา หนาคืบ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    6 มี.ค. 2564

.
 "กว้างศอก ยาววา หนาคืบ"

" .. ในตัวเรานี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "กว้างศอก ยาววา หนาคืบ" มีอยู่เท่านี้ "เราก็ภาวนาอยู่ภายใหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ" ดูภายในเต็มไปด้วยโลหิต เต็มไปด้วยของไม่สะอาดด้วยระการต่าง ๆ

ร่างกายสังขารจะอยู่ได้ ก็หล่อเลี้ยงด้วการบริโภคอาหาร นำของโสโครกปฏิกูลเข้าไปเลี้ยงดูร่างกายสังขารนี้ "เพราะร่างกายนนี้เป็นของโสโครกปฏิกูล" ได้มาจากของโสโครกปฏิกูล จึงได้มีการเลี้ยงดูด้้วยของโสโครกปฏิกูล .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

6 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5484 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย