ความคิดจะเป็นเข็มทิศให้กับใจตัวเอง

 ลูกโป่ง    27 ธ.ค. 2554ความคิดจะเป็นเข็มทิศให้กับใจตัวเอง
เมื่อเราคิดทางไหนบ่อย ๆ ใจก็จะไปทางนั้น
ถ้าคิดเรื่องโลกบ่อย ๆ ใจก็จะไปทางโลก

:: พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญDT0329

ลูกโป่ง

27 ธ.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย