"มองกันโดยธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    29 พ.ย. 2563

.
 "มองกันโดยธรรม"

" .. "พวกเราที่มานั่งเต็มศาลานี้มันมี "พุทโธ" ติดตัวไหมล่ะ" หรือมีตั้งแต่เปรตแต่ผีแต่ยักษ์แต่มาร แต่ความทะเลาะเบาะแว้งชิงดีชิงเด่นกันนั่นเหรอ ไปที่ไหนมีแต่กิเลสตัวนี้ออกทำงานโลกจึงร้อนมากทีเดียว "ธรรมไม่ได้ทำงาน"

ถ้าธรรมทำงาน "ต้องมองดูกันกับผู้เกี่ยวข้องด้วยความเสมอภาค ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกัน" ไม่ได้มองดูกันด้วยความยกโทษยกกรณ์จะกัดจะฉีกกันอย่างนั้น เรื่องนั้นเป็นเรื่องของกิเลส เรื่องหมากัดกัน

"เรื่องของธรรมแล้วเห็นกันย่อมมีความเมตตาสงสาร ให้อภัยซึ่งกันและกัน" ไม่ถือสีถือสากันอย่างง่ายดาย นี่เรียกว่าธรรม "มองกันโดยธรรม" ท่านมองอย่างนั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5076&CatID=2DT014902

วิริยะ12

29 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย