"การอุทิศบุญไปให้ผู้ตายใครได้บ้าง" (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12    30 ต.ค. 2562

.
 "การอุทิศบุญไปให้ผู้ตาย ใครได้บ้าง"

" .. จะมีคำถามว่า การทำบุญอุทิศไปให้ผู้ตายจะได้รับหรือไม่
ตอบ "ผู้ตายที่ไม่ได้รับส่วนบุญจากญาติมี ๔ จำพวก"

(๑) ผู้ตายไปเกิดในสวรรค์
(๒) ผู้ตายไปตกนรก
(๓) ผู้ตายไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ว
(๔) ผู้ตายไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน

"ทั้ง ๔ ประเภทนี้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับบุญกุศลจากญาติที่อุทิศไปให้" ผู้จะได้รับบุญกุศลจากญาติได้มี ๑ ใน ๑๒ ของเปรต หมู่เปรต ๑๒ จำพวกนี้ "มีจำพวกหนึ่ง ที่เป็นเปรตกำลังจะหมดในบาปกรรมอกุศล พร้อมที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้ว" เมื่อได้รับบุญกุศลจากญาติอุทิศให้ ก็จะได้รับทันที

"ส่วนเปรตจำพวกที่มีบาปกรรมมีมากอยู่ จะรับผลบุญที่ญาติอุทิศไปให้ไม่ได้เลย" จะต้องรับผลของบาปกรรมต่อไป จนกว่ากรรมนั้นจะเบาบางลง จึงจะรับส่วนบุญจากญาติได้

"การที่ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี" เป็นวิธีที่ให้ระลึกนึกถึงพระคุณต่อผู้มีพระคุณแก่เรา ท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ให้เราได้กระทำในส่วนที่ดีเพื่อระลึกคุณท่านก็แล้วกัน

การทำบุญอุทิศนี้ เราจะนึกอุทิศให้แก่ใคร ๆ ก็ทำได้ถึงคนอื่นสัตว์อื่นจะไม่ได้เป็นเครือญาติของเราก็ตาม "เมตตาธรรมกรุณาธรรม ความรักความสงสารเราที่มีอยู่ จะแบ่งบุญกุศลนี้ให้แก่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง"

"เป็นวิธีฝึกนิสัยไม่เป็นผู้เห็นแก่ตัว" จะทำใจให้เป็นมิตรกับทุก ๆ คนให้ความสุขให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์ทุกหมู่เหล่า ถ้าทำได้อย่างนี้ "เมื่อเกิดในภพชาติต่อไป จะได้เป็นใหญ่ มีพวกพ้องบริวารที่ให้ความเคารพต่อเรา มีมากมายมหาศาลทีเดียว" .. "

"เหตุให้เกิดทุกข์"
พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ
 DT014902

วิริยะ12

30 ต.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5188 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย