"แตกสามัคคีไม่ใช่ของดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    26 ต.ค. 2563

.
 "แตกสามัคคีไม่ใช่ของดี"

".. "ความร้าวรานไม่ใช่ของดี" อยู่ในสถานที่ใดก็ตาม "แม้แต่พระร้าวรานแตกกันก็ยังได้มีประวัติมาจนกระทั่งทุกวันนี้" พระธรรมกถึก กับพระวินัยธร ต่างฝ่ายต่างมีบริษัทบริวารด้วยกัน เวลาองค์หนึ่งไปทำขัดข้องธรรมวินัย แล้วองค์หนึ่งก็เตือน

องค์เตือนแล้วไม่ยอมรับความผิดของตัวเอง "ไม่ยอมรับก็ยกพวกขึ้น ทางโน้นมาโจมตีทางที่เตือนนี้" ว่าทางนี้เตือนผิดเตือนพลาดเตือนอย่างนั้นอย่างนี้ ทางนี้ก็ยกเหตุผลขึ้นตามหลักธรรมหลักวินัย ทางนั้นไม่ยอมรับ

"เมื่อไม่ยอมรับความผิดของตัวเองที่ทำผิดลงไปแล้วก็เลยแตกร้าวกัน" ถึงขนาดพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปทรงจำพรรษาอยู่ที่ป่าเลไลยก์ "นี่เรื่องความแตกร้าวสามัคคี ให้ท่านทั้งหลายจำไว้ ไม่ใช่ของดี" .. "

"หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"  
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2416&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

26 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย