"คุณของใจที่สงบ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "คุณของใจที่สงบ"

" .. ใจที่สงบมีพลังเข้มแข็งและเข้มแข็งทั้งสติและปัญญา "ใจที่สงบจะทำให้มีสติปัญญามากและแจ่มใสไม่ขุ่นมัว" ความแจ่มใสนี้ "เปรียบเหมือนแสงสว่างที่สามารถส่องให้เห็นความควรไม่ควร คีอควรปฏิบัติอย่างไรไม่ควรปฏิบัติอย่างไร" ใจที่สงบก็จะรู้ชัดถูกต้อง

ตรงกันข้ามกับใจที่วุ่นวายขุ่นมัวไม่แจ่มใส "ชื่งเปรียบเหมือนความมืด ย่อมไม่สามารถช่วยให้เห็นความถูกต้องความควรไม่ควรได้" มีแต่จะพาให้ผิดพลาดเท่านั้น .."

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

5,430


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย