"งานของสมณะ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    22 ส.ค. 2562

.
 "งานของสมณะ"

" .. "งานด้านจิตภาวนา" ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวใด ที่เรียกว่างาน ที่เรียกว่าการกระทำ ความเคลื่อนไหวของกาย เช่น "การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ" ก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทำงาน "การพินิจพิจารณาในธรรม ที่เรียกว่าจิตตภาวนา" แต่ละแง่แต่ละกระทง ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการเป็นงาน "งานเหล่านี้แล เป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณะ"

คำว่า "สมณะ แปลว่าความสงบ" งานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบ ความผ่องใสของจิต "เป็นงานเพื่อชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทิน หรือความ สกปรก รกรุงรังอยู่ภายในจิตใจของเรามานาน ให้กระจายหายไปเป็นลำดับ" จิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยรัศมีแห่งธรรม ซึ่งเนื่องมาจากความเพียร "อันเป็นงานสำคัญ" ซึ่งเราทำอยู่ทุกวัน ๆ นี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   DT014902

วิริยะ12

22 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย