"หลวงปูฯ ตอบปัญหาเรื่องความโกรธ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    7 ก.ค. 2562

.
 "หลวงปู่ฯ ตอบปัญหาเรื่องความโกรธ"

ถาม : เมื่อผมโกรธ ผมควรจะทำอย่างไร ?

ตอบ : "ท่านต้องแผ่เมตตา" ถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วยเมตตาจิต "ถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธ อย่าโกรธตอบ ถ้าท่านโกรธท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขา" จงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขา เพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์ จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่าน เพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนา แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก "เมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้"

"บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควร" ท่านอาจจะรำคาญใจทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุ "นี้ไม่ใช่ธรรมะของเรา" ท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่า "เขาไม่เคร่งเท่าฉัน เขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉัน" เขาไม่ใช่พระที่ดี "นีเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างยิ่งของตัวท่านเอง" อย่าเปรียบเทียบ อย่าแบ่งเขาแบ่งเรา "จงละทิฏฐิของท่านเสียและเฝ้าดูตัวท่านเอง นั่นแหละคือธรรมะของเรา"

ท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านต้องการ หรือเป็นเช่นท่านได้ "ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์" ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้ "การจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้" เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตน แล้วท่านก็จะเข้าใจได้ .. "

"หลวงพ่อตอบปัญหาแก่พระสุญฺโญภิกขุ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

7 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5333 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย