"แผนที่สอบพระโสดาบัน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "แผนที่สอบพระโสดาบัน"

" .. ถ้าอยากทราบว่า "ตนเป็นพระโสดาบันหรือไม่" นั้น ก็มีแผนที่สอบ คือสอบตนว่า ..

- ตนเสียดายอยากล่วงละเมิดศีล ๕ หรือไม่
- เสียดายอยากถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธไปหรือไม่
- เสียดายอยากจจองเวรท่านผู้อื่นหรือไม่
- เสียดายอยากจะเล่นอบายมุขหรือไม่
- เสียดายอยากจะถือฤกษ์ดียามดีหรือไม่
- เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหาร
- ค้าขายมนุษย์
- ค้าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ทีตัวฆ่าพื่อเป็นอาหาร
- ค้าขายน้ำเมา
- ค้าขายยาพิษทั้งหลายเหล่านี้หรือไม่

ถ้าไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดทั้งหลายเหล่านี้แต่ต้นมา ก็ตัดสินเอาเองว่า "เรานี้แหละพระโสดาบัน" ถ้าไม่อย่างนี้แล้ว ก็เป็นโมฆะทั้งนั้น .."

"ธรรมะ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต"
(หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 

5,415


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย