"ไม่พ้นมือมฤตยู" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    14 มี.ค. 2563


 "ไม่พ้นมือมฤตยู"

" .. ทุกย่างก้าวของทุกคน "ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่แห่งหนตำบลใด นำไปถึงมือมฤตยูได้" ผู้ร้ายก็เคยตกอยู่ในมือมฤตยู ทั้งที่ถุงใส่เงินแสนเงินล้าน ที่ไปปล้นจี้เขามายังอยู่ในมือ ไม่ทันได้ใช้ ไม่ทันได้ เก็บเข้าบัญชีสะสมเพื่อความสมปรารถนาของตน

"นักการเมืองไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่" ก็เคยตกอยู่ในมือมฤตยูในขณะกำลังเหนื่อยกายเหนื่อยใจใช้หัวคิดทุ่มเทเพี่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของตน "ผู้ที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใส่มีความสุขกับครอบครัว" เคี้ยวข้าวอยู่ในปากแท้ ๆ ก็เคยตกอยู่ในมือมฤตยูโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

"ผู้เหินฟ้าอยู่บนเครื่องบินใหญ่โตมโหฬารราวกับตึก" ก็เคยตก อยู่ในมือมฤตยูโดยไม่คาดคิด "ผู้โดยสารเรือเดินสมุทรใหญ่" ก็เคยตกอยู่ในมือมฤตยูพร้อม กันมากมายหลายร้อยชีวิต "นักไต่เขาผู้สามารถ" ก็เคยหายสาบสูญในขณะกำลังไต่เขา โดยตกเข้าไปอยู่ในมือมฤตยู

ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา คือผู้มีปัญญา "ท่านสอนให้เร่ง อบรมมรณสตินึกถึงความตาย" หัดตายก่อนตายจริง "จุดมุ่งหมายสำคัญของการหัดตายก็คือ เพื่อให้ปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลาย ก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อย" .. "

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
   DT014902

วิริยะ12

14 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย