ความเป็นจริงโลกนี้ก็มีอยู่แค่นี้ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

   

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...


เมื่อเห็นขันธ์ ๕ นี้ได้ชัดตามเป็นจริงแล้ว
มันก็ย่อมเห็นสิ่งแวดล้อมขันธ์ ๕ อันนี้อยู่ภายนอกเหมือนกัน
มีสภาพเหมือนกัน ไม่แตกต่างกัน มีเกิดขึ้นแล้วเป็นเบื้องต้น
ก็แปรผันในท่ามกลาง แล้วก็แตกดับในที่สุด
มีเท่านี้นะโลกนี้ความจริงมันน่ะ ดังนั้นเราอย่าไปหลงกัน
หลงทำไม หลงธรรมชาติทำไม ก็มองเห็นอยู่ด้วยตาอยู่แท้ๆ
ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นด้วยตา ตาหนังนี้นะมองเห็นอยู่แท้ๆ
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไป
ต่างแต่เร็วหรือช้ากว่ากันเท่านั้นแหละ

บางอย่างก็เกิดเร็วดับเร็ว บางอย่างเกิดมาแล้ว
ก็นานหน่อยกว่าจะแตกดับไป แต่มันก็ไม่ทนต่อความแตกดับดอก
จะอยู่นานไปก็ไม่พ้น เหมือนอย่างอายุของคน
แม้จะอายุยืนยาวไปตั้งร้อยปีอย่างนี้
ก็ไม่พ้นจากความแก่ความตาย หรือจะอยู่ไปพันปี
หมื่นปีแสนปี เมื่ออยู่ไปหมดบุญวาสนานั้นลงไปแล้วก็ตาย
นี่แล้วมันจะมีอะไรล่ะยั่งยืนโลกอันนี้

ถ้าหากว่าไม่ตายแล้วคนพวกที่มีอายุยืน
ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แต่ก่อนนั้นน่ะมันก็คงยังเหลือ
มาให้เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี่ล่ะวะ อันนี้ก็มีแต่ชื่อเท่านั้นปรากฏอยู่
ไอ้คนเหล่านั้นตายไปหมดแล้ว และที่ว่าบางยุคบางสมัยโลกเจริญมาก
อะไรๆก็เจริญรุ่งเรือง ไม่อดไม่อยากอะไร
มาถึงบัดนี้มันไปไหนเสียแล้วไอ้ความเจริญของโลกที่ว่านั้น

นี่ต้องพิจารณาดูกว้างๆเราก็รู้ได้ว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
เป็นความจริงแท้ๆ คือ สภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในโลกสันนิวาสอันนี้
ล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แหละ

5,464จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย