"ท่านสอนให้เห็นใจตน" (หลวงปู่เทสก์ เทศรังสี)

 วิริยะ12    16 ม.ค. 2563


 "ท่านสอนให้เห็นใจตน"

" .. พระพุทธเจ้าท่านสอนน้อยนิดเดียว ไม่ได้สอนมากหรอก "สอนให้เห็นใจของตนเท่านั้นแหละเป็นพอ" เรียนมากรู้มาก ถ้าไม่เห็นใจของตนเองแล้วละก็หมดเรื่อง เรียนมากรู้มาก ส่งออกไปเลยไม่รู้ตัวว่า นั่นน้ำมันซัดไป

ผู้เรียนน้อย เรียนรู้ใจ "ให้รักษาใจให้มั่นคงได้ก็เป็นพอแล้ว" จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะใจ คือเรารักษาใจของเราไม่ให้น้ำซัดไป ถ้าหากเรารักษาใจได้จริง ๆ จัง ๆ จะให้มันโกรธก็ได้ จะไม่ให้มันโกรธก็ได้ จะอยู่เฉย ๆ ก็ได้

ลองคิดดูเถอะ สบายใจไหม มันจะโกรธแล้วไม่โกรธ มันจะสบายใจไหมละ หรือว่าไม่สบาย "ไฟไหม้เผาบ้านที่อยู่ของเรามันจะสบายที่ไหน" เอาชนะคนอื่นมันเป็นอย่างนั้นแหละ ถ้าเอาชนะตนเองสงบนิ่งเฉยไม่มีโกรธ มีแต่สบาย ทุกคนก็สบายไปหมด .. "

"กิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทศรังสี)
วัดหินหมากเป้ง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๕ DT014902

วิริยะ12

16 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย