"สำคัญอยู่ที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    13 ม.ค. 2563

 "สำคัญอยู่ที่ใจ"

" .. "การที่จะภาวนาให้จิตสงบนี้เป็นของที่ทำได้ยาก" คนเราจึงไม่ทำกัน ไม่มีใครที่จะดูจิตของตัวที่มันคิดมันปรุงอยู่ทั้งวันทั้งคืน "มีแต่วิ่งตามมันเท่านั้น" วิ่งตามความคิดความปรุง ที่จะระงับความคิดความปรุงมาเข้าสู่ความสงบนี้ไม่ค่อยมี มีก็เล็กน้อย "นักภาวนาเท่านั้นละที่จะเห็นความคิดปรุงของตัวเอง" ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

จิตไม่มีธรรมก็คือจิตไม่มีเจ้าของ ระเหเร่ร่อน "จิตมีเจ้าของต้องมีสติสตังระงับจิตใจให้มีความสงบร่มเย็น" ใจก็สบาย ถ้าใจสบายแล้วสบายหมดนะ "สำคัญอยู่ที่ใจ" ความทุกข์ความสุขรวมแล้วมาอยู่ที่ใจนี้ทั้งหมด ไม่อยู่ที่อื่น อยู่ที่ใจ ถ้าใจของเราสงบแล้วก็สบาย .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5227&CatID=2DT014902

วิริยะ12

13 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4863 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย