"กามภพเป็นที่บำเพ็ญบารมี" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "กามภพเป็นที่บำเพ็ญบารมี"

" .. "ผู้ที่ยังตกอยู่ในห้วงของกามโอฆะแล้ว จะต้องเกิดในกามภพอันนี้" กามภพหรือกามภูมินี้ เป็นที่บำเพ็ญบารมีของผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าด้านจิตใจก็ได้ "เป็นสนามต่อสู้ของผู้ต้องการชิงชัยก็ได้" หรืออาจเป็นหลุมฝังศพของพวกอันธพาลก็ได้

"กามภพ" หรือ "กามภูมิ" อันนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายนอก และภายในครบเสร็จสรรพ เป็นแหล่งของผู้มีปัญญา สามารถหามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ตามต้องการ

"ต้นไม้ในป่าไม่มี แล้วจะไปหารากยามาจากไหน" หมอไม่มีรากยาก็หาประโยชน์ไม่ได้ รากยามี หมอก็มี แต่คนไข้ไม่ยอมรักษาหรือรับประทานยา โรคก็ไม่หาย

ผู้เห็นคุณในกามภพแล้วเพลินอยู่ในกามทั้งหลาย "เรียกว่ากามคุณ" ผู้ได้รับพิษสงของกามทั้งหลาย เห็นเป็นภัยอย่างร้ายแรง "เรียกว่ากามโทษ" ผู้สละกามได้ทั้งหมด "เรียกว่าเนกขัมมะ" .. "

"หนังสือบูรพาจารย์"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    

5,385


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย