"มันอยู่ที่การปฏิบัติ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    7 ต.ค. 2562


 "มันอยู่ที่การปฏิบัติ"

" .. "การรู้ธรรมะ การเห็นธรรมะ มันอยู่ที่การปฏิบัติ" ขอให้เรามีศรัทธาเถอะ เราต้องทำจิตของเราให้มันดีเถอะ คนในวัดทั้งวัดนั้น ทำใจให้รู้สม่ำเสมอกันทุกคน

เราจะไม่ต้องไปให้โทษใคร ไม่ต้องไปให้คุณใคร ไม่ต้องไปรังเกียจใคร ไม่ต้องไปรักใคร "ถ้ามันเกิดโกรธเกิดเกลียดขึ้น ให้มันมีอยู่ที่ใจ" ให้มันดูถนัดเท่านั้นแหละ ให้ดูไปเท่านั้นแหละ ดูไปเถอะ .. "

หลวงปู่ชา สุภทฺโท DT014902

วิริยะ12

7 ต.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4862 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย