"ภาวนาให้รู้ใจตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "ภาวนาให้รู้ใจตน"

" .. การอบรมภาวนานั้นหมายความว่า "ทำใจของตนให้เป็นอารมณ์อันเดียว" อยู่ในจุดเดียวให้รู้ใจของตนว่า คิดดีคิดชั่วหยาบและละเอียดอยู่ตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน "คิดดีก็พยายามประครองอารมณ์นั้นไว้ให้เกิดปิติอิ่มใจ คิดชั่วก็พยายามละทิ้ง" อย่าให้ติดอยู่กับใจ ทำความรู้เรื่องของใจเท่านี้เป็นพอ

"ไม่ไปรู้เรื่องอื่น เรื่องอื่นของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรา" ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจะทำอะไรให้เราไม่ได้ภาวนา คือหัดทำความสงบของใจ "รู้ใจของตนอยู่เสมอว่า คิดดีคิดชั่วหยาบและละเอียดทุกอิริยาบถ" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
กรุงจาร์กาตา อินโดนีเซีย
 

5,417






จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย