"โรคของจิต" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12    26 มิ.ย. 2562

.
 "โรคของจิต"

" .. ภัยใหญ่ของจิตใจขณะนี้หรือโรคใหญ่ คือ "โรคของจิต" เป็นโรคอย่างนี้แล้วยังไม่พอยังมีโรคแทรกอีกไม่น้อย เป็นแหตุให้เดือดร้อนในสังคมต่าง ๆ "โรคอิจฉา โรคพยาบาท อาฆาต จองเวรกัน ฆ่ากัน ทำลายกัน เอารัดเอาเปรียบกัน" สิ่งเหลำนี้เป็นโรคทางจิตทั้งนั้น

"โรคนี้นี้มันทำลายจิตใจมัวหมอง" มีดมนอนธการ "ถ้าหากจิตใจเป็นธรรมแล้ว สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้" เกิดความละอายก่อนจะทำ เกิดความเกรงกลัว ต่อบาปต่อกรรม เลยไม่กล้าทำ .. "

หลวงปู่ศรี มหาวีโร 
   DT014902

วิริยะ12

26 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5337 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย