"ต้องฝึกต้องอบรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    16 พ.ค. 2562

 "ต้องฝึกต้องอบรม"

" .. "เราจะปล่อยให้ดีเฉย ๆ ดีไม่ได้นะใจ ต้องได้ฝึกฝนอบรมบังคับบัญชากัน" ทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้มีการดัดแปลงแก้ไข "ใจก็ได้รับการศึกษาอบรม มีธรรมเป็นเครื่องชะล้าง ใจก็สะดวกสบาย"

ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมแล้ว "ไม่มีอะไรจะดีดดิ้นเป็นฟืนเป็นไฟยิ่งกว่าใจ ให้พากันอบรมจิตใจให้สงบเย็น ใจเย็นไม่เหมือนอะไรเย็น ใจเย็นนี่เย็นตลอดเวลาเลย" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4394&CatID=2DT014902

วิริยะ12

16 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5180 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย