"จิตฟุ้งซ่านควรทำสมาธิหรือไม่" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12    26 ม.ค. 2565

"จิตฟุ้งซ่านควรทำสมาธิหรือไม่"

คำถาม : ผมเคยอ่านหนังสือพบว่า "เวลาขณะที่จิตฟุ้งซ่านมาก ๆ ไม่ควรจะทำสมาธิ ภาวนา" เพราะเหตุใด จริงไหมครับ

คำตอบ : ที่ว่าจิตฟุ้งซ่านนั้น ไม่ควรทำสมาธิ ตอบว่า .. "จิตฟุ้งซ่านนั้นเอง จะได้ถูกข่มเหง เข้าในสมาธิด้วยบริกรรม" ให้พอจดจ่ออยู่กับกรรมฐานที่ตั้งไว้ ถ้าบริกรรมไม่พอหรือเพ่งให้เป็นอารมณ์เดียวไม่พออยู่ในเป้าอันเดียว มันก็ไม่ยอมลงเหมือนกัน "ถ้าจิตฟุ้งซ่าน เราไม่เข้าสมาธิแล้ว มันยิ่งไปกันใหญ่"

เทียบกันกับเราเลี้ยงโค มีหญ้ากินอยู่ มันไม่สันโดษกิน ก็ต้องผูกมัด ผูกล่ามไว้ "โบราณท่านกล่าวว่า เรือข้ามทะเล เมื่อคลื่นจัดก็ต้องทอดสมอ" มิฉะนั้นเรือจะคว่ำและเดินผิดท่า ฉันใดก็ดี "เมื่อมันฟุ้งซ่าน เราไม่ดัดสันดานมัน ให้ตั้งอยู่ในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งอยู่ มันก็เคยตัว" เพราะมันไม่ถูกทรมานด้วยพระสติพระปัญญา "คำว่าฟุ้งซ่านก็คือรำคาญใจนัน่เอง" มันอิงกับโมหะโดยไม่รู้ตัว .. "

"ตอบปัญหาธรรมะแนะทางวิปัสสนา"
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต   DT014902

วิริยะ12

26 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5379 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย