๔๙ ศีลเป็นฐานของสมาธิ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    2 พ.ค. 2562

.
 "๔๙ ศีลเป็นฐานของสมาธิ"

" .. เราทุกคนเกิดมา ก็มีความสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดาของสังขาร จะต้องเป็นไปตามกาลเวลา แม้เราปฏิบัติไม่ได้มาก "อย่างน้อยก็ให้ยึดศีล ๕ เป็นประจำใจ เพราะศีลเป็นรากฐานของการที่จะทำสมาธิ" สมาธิจะตั้งมั่นได้ก็ต้องอาศัยศีล .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 
   DT014902

วิริยะ12

2 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย