"หลักใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 เม.ย. 2562

 "หลักใจ"

" .. จะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเวลามีน้อยเพียงไร "พุทโธ ธัมโม สังโฆ ให้มีอยู่ภายในใจในเวลาเช้าเย็นนั้นเป็นประจำ" อย่าให้ขาดวรรคขาดตอน

อันนี้เรียกว่า "เป็นผู้มีหลักใจเป็นผู้มีศาสนาประจำใจ" ตายแล้ว ไม่เดือดร้อน เป็นอยู่ก็ไม่เดือดร้อน ขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดหลักนี้ไว้เป็นหลักใจ.. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

15 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย