"ปฏิบัติธรรมกับหลวงตาฯ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    20 ต.ค. 2565

.
 "ปฏิบัติธรรมกับหลวงตาฯ"

.. ฝึกหัดครั้งแรกกับพ่อแม่ครูจารย์ ..

" .. ท่านถามว่า "ท่านลีนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนจนสว่างได้อยู่หรือ" ไม่รู้จะอธิบายกับท่านว่าอย่างไร จึงตอบท่านว่า "ตัวของผมไม่รู้สึกตัว เพียงรู้สึกว่า ตัวเองนั่งอยู่ แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองนอนตอนไหน" ท่านหัวเราะ จึงกล่าวว่า "ไป ๆ นั่งสมาธิอยู่บนก้อนหินก้อนนั้น ถ้าไม่มีสติขนาดนั้นให้มันตกลงมาตายเลย"

พอได้ฟังท่าน คิดว่า "ท่านยังพูดได้ แล้วเราจะทำไม่ได้หรือ" ใจมันค้านกันอยู่ โอ้ย! มันจะเผลอสติได้หรือ "มันกลัวตาย สู้อยู่อย่างนั้นแหละ" ดัดมันอยู่อย่างนั้น .. "

"ธรรมลี เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
    DT014902

วิริยะ12

20 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5323 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย