กลัวตายก็ไม่ถึงพระนิพพาน : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    15 มี.ค. 2558

มรรคผลนิพพานย่อมเป็นของเราทุกคน
แต่ถ้าเราเป็นคนกลัวตายอยู่..ไม่ได้
เพราะมรรคผลนิพพานนั้น
พระพุทธเจ้าเอาชีวิตแลกเอา
แม้พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาล
ท่านก็เอาชีวิตแลก เอาชีวิตแลกแล้วก็ได้

ถ้าไม่ยอมเอาชีวิตแลกแล้ว
ก็ไปไม่ถึง ไปไม่รอด
มันมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
มันก็ไปข้องอยู่แค่นั้น
ถ้าเอาชีวิตแลก คือว่า เราจะไม่ท้อถอย

เรื่องตายเอาไว้ข้างหลัง
ไม่ต้องเอาไว้ข้างหน้า
ถ้าใครเอาความตายไว้ข้างหน้าแล้ว
กลัวตายอยู่ตลอดเวลา
ไปไม่ถึง ไปไม่ได้

...

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   DT017019

จำปาพร

15 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย