"ปัจจัตตัง ความรู้เฉพาะตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    18 ธ.ค. 2561


 "ปัจจัตตัง ความรู้เฉพาะตน"

" .. "จิตนี้เมื่อเราฝึกหัดอบรมเต็มที่ ด้วยการเอาสติเข้าไปควบคุมให้อยู่ใน "พุทโธ" เป็นอันเดียวแล้ว จะไม่ส่งส่ายไปในที่ต่าง ๆ แล้วจะรวมเข้ามาเป็นหนึ่ง" และคำบริกรรมนั้นก็จะหายไปโดยไม่รู้ตัว จะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขหาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้

"ผู้ไม่เคยได้ประสบ เมื่อประสบเข้าแล้วจะบรรยายอย่างไรก็ไม่ถูก" เพราะความสงบสุขชนิดนี้ ซึ่งไม่มีคนใดในโลกนี้ได้ประสบมาก่อน ถึงเคยได้ประสบมาแล้วก็มิใช่อย่างเดียวกัน

ฉะนั้น "จึงบรรยายไม่ถูก แต่อธิบายให้ตัวเองฟังได้" ถ้าจะอธิบายให้คนอื่นฟัง ก็จะต้องใช้อุปมาอุปมัยเปรียบเทียบจึงจะเข้าใจได้ "ของพรรค์นี้มันเป็น "ปัจจัตตัง" ความรู้เฉพาะตน" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย
 DT014902

วิริยะ12

18 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5272 

  ความคิดเห็น• เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• ปิดเทอม น้ำท่วม อย่าให้น้องๆเสียโอกาส มาเรียนสู่ปัญญาโลก และปัญญาธรรม ณ บ้านอารีย์

• แผ่วพลิ้วเพลงธรรม...นำสุข

• วัฏสงสาร เราสร้างเองโดยแน่แท้ และจักแก้ได้ด้วยมรรคจนหักหาย จิตมุ่งสร้างวัฏฏะวนจนวุ่นวาย หยุดเวียนว่ายเราทำได้..ไม่สร้างมัน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย