"สติสัมปชัญญะ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


"สติสัมปชัญญะ"

" .. "สติสัมปชัญญะ" สองอย่างนี้ "สติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว" มันไม่ห่างกันเลย "มันเกิดขึ้นพร้อมกันเร็วที่สุด" เราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร "ความระลึกได้เกิดขึ้น ความรู้ตัวมันก็เกิดขึ้นมาด้วย"

เมื่อจิตเราตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ มันก็รู้สึกง่าย ๆ คือระลึกได้ว่า เราอยู่อย่างไร เป็นอะไร ทำอะไร "มีสติเมื่อใด ก็มีความรู้ตัวอยู่เมื่อนั้น" .."

หลวงปู่ชา สุภัทโทDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  101 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย