"พุทโธ ธรรมอยู่ในใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 
"พุทโธ ธรรมอยู่ในใจ"

" .. ให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามศีลตามธรรมนะ "ของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชั้นเอก เยี่ยมยอด ยอดเยี่ยมที่สุด" ให้พากันมีธรรมอยู่ในใจ อยู่ในบ้านในเรือน "ไปอยู่ที่ไหนให้มีธรรมอยู่ภายในใจ มีพุทโธ ๆ เป็นต้นนะ" ให้ติดใจ

"จิตถ้าประหวัดถึงธรรมแล้วจะไม่โหดร้ายทารุณ" ถ้าจิตระลึกถึงธรรมปั๊บจะสงบเหมือนกับน้ำดับไฟ "ไฟคือกิเลส น้ำคือธรรม" พอระลึกถึงธรรมนี้ สิ่งทั้งหลายที่มันร้ายแรงจะสงบลง ๆ "ธรรมเป็นของสำคัญมาก เป็นน้ำดับไฟ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4669&CatID=2   

5,388


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย