ธรรมนำเดิน เช้า 14 มกราคม 2560

 Webmaster  

ธรรมนำเดิน เช้า 14 มกราคม 2560


วิปัสสนาพระไพศาล วิสาโล ศูนย์ 3 ปี2560
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 / 12

หลักสูตรเผชิญความตายด้วยใจสงบ
โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9-15 มกราคม 2560
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ศ.3 ท่าแซะ ชุมพร

ที่มา : https://www.youtube.com/@ybat1yuwaput

3,008


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย