"๖๒ ผู้ปฏิบัติตาม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    5 ต.ค. 2561

 "๖๒ ผู้ปฏิบัติตาม"

" .. "จงเตือนตนด้วยตนเอง จงพิจารณาตนด้วยตนเอง" คนอื่นเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นหรือผู้ตักเตือนเท่านั้น ครั้นเราทำได้อย่างนี้ "ได้ชื่อว่าฟังเทศน์เป็นและเป็นผู้ปฏิบัติตาม" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

5 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5172 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย