"๖๒ ผู้ปฏิบัติตาม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

"๖๒ ผู้ปฏิบัติตาม"

" .. "จงเตือนตนด้วยตนเอง จงพิจารณาตนด้วยตนเอง" คนอื่นเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นหรือผู้ตักเตือนเท่านั้น ครั้นเราทำได้อย่างนี้ "ได้ชื่อว่าฟังเทศน์เป็นและเป็นผู้ปฏิบัติตาม" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโปDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3053 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย