"ใจเป็นของอัศจรรย์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    14 ก.ย. 2561


 "ใจเป็นของอัศจรรย์"

" .. "ใจจึงเป็นของอัศจรรย์มากนะ ขอให้พากันบำเพ็ญ" สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมันจะเป็นขึ้นตามนิสัยของตนเวลาได้ภาวนาเข้าไป

"เรื่องละกิเลสถอนกิเลสจะค่อยถอนไป ๆ สิ่งที่จะคอยรู้คอยเห็นมันก็จะคอยรู้คอยเห็นกว้างขวางออกไป" แล้วปฏิเสธไปไหนเมื่อเจ้าของก็รู้ "มันยอมรับพระพุทธเจ้าทันที ๆ ทีนี้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็เลยยอมรับไปหมด" เป็นอย่างนั้นนะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   DT014902

วิริยะ12

14 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5360 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย