"ให้พากันสงบใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ให้พากันสงบใจ"

" .. "ให้พากันสงบใจบ้างนะลูกหลาน" พี่น้องชาวไทยเราเป็นลูกชาวพุทธ อย่าตื่นเต้นไปในทางไม่เป็นประโยชน์อะไรนัก "พุทธศาสนาเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอ" สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลิศเลอ หากตื่นกับเขาไม่มีวันจืดจาง อิ่มพอไม่มี ให้สะกดหรือบังคับจิตใจเราให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรม

"จิตที่เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงเป็นบ้า กับจิตที่สงบร่มเย็นอยู่สบาย ๆ ต่างกันมากนะ" จิตที่ดิ้นรนวุ่นวาย เช่นอย่าง "พวกกินเหล้าเมาสุรา ดีดดิ้น ขับลำทำเพลงเป็นบ้าไปแล้วนั้น" พอหายเมาแล้วเท่านั้นสลบไปเลย พวกกินเหล้านะ "ผู้มีศีลมีธรรมท่านสงบใจท่านไม่เป็นบ้า ท่านสบายตลอด" ผิดกันนะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,399


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย