"จิตเป็นสมาธิ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "จิตเป็นสมาธิ"

" .. ให้ทราบว่า "จิตเป็นสมาธิเป็นอย่างไร" จิตสงบธรรมดาชอบจะคิดจะปรุงเสมอ เมื่อจิตเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงแล้วความคิดปรุงนี้ระงับกัน "ไม่อยากคิดอยากปรุง ความคิดปรุงเป็นเรื่องรำคาญ" นี่ละจิตเมื่อเข้าถึงขั้นสงบแนบแน่นแล้วความคิดปรุงจะเป็นเรื่องรำคาญ

"ไม่อยากคิดอยากปรุง อยู่เท่าไรก็ได้ นั่งอยู่ ยืนอยู่ เดินอยู่ เท่าไรจิตแน่วตลอดเวลา" ประหนึ่งว่า "ภูเขาทั้งลูกอยู่กับจิตใจที่แน่นหนามั่นคง" นี่ท่านเรียกตามชื่อตามนามว่า "จิตเป็นสมาธิแล้ว แน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรง่าย ๆ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4759&CatID=2   

5,391


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย