"รีบสร้างความดี อย่าพากันประมาท" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    22 พ.ย. 2564

.
 "รีบสร้างความดี อย่าพากันประมาท"

" .. "การทำบุญทำทาน การรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา เป็นหลักรักษาใจ" การภาวนาไมใช่ว่าจะทำวันหนึ่งวันเดียวได้ ต้องอาศัยทำบอย ๆ ทำทุกวัน ทุกเวลานาที ไม่เลือกกาล ไม่เลือกเวลา ขอให้ลูกหลาน "จงรีบเร่งสร้างความดีใส่ตน อย่าพากันประมาท" เพราะสักวัหนึ่ง เราต้องจากโลกนี้ไป .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป DT014902

วิริยะ12

22 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5258 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย