"จิตนี้ฝึกได้สอนได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    4 มิ.ย. 2561

.
 "จิตนี้ฝึกได้สอนได้"

" .. "จิตนี้เป็นของฝึกได้ ฝึกไม่ได้ท่านไม่สอน" อย่างว่าถึงนิพพานนั่นก็ฝึกไปจนถึงนิพพานมันก็ถึง ๆ ได้ ถ้าไม่ฝึกนอนจมอยู่อย่างนี้ก็จมไปเรื่อย ๆ ภพนี้ก็จม ภพข้างหน้าก็จม

จิตดวงนี้อำนาจของความดีมีมากกว่าเอาไปได้ ขึ้นได้ ถ้าอำนาจความดีไม่มีเวลาตายแล้วอำนาจแห่งความชั่วกดลง "ท่านว่าตกนรกไปสวรรค์เป็นอย่างนั้น เคลื่อนอย่างนี้" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5673&CatID=2DT014902

วิริยะ12

4 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย