"จิตเป็นแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    7 ก.พ. 2562

 "จิตเป็นแก่นของชีวิต"

" .. สุดท้ายก็มาอยู่ที่ภาวนา "เพราะการภาวนานี้มันเป็นการฝึกจิต" จิตที่กวักแกว่งเลื่อนลอย ทำให้สงบลงตั้งมั่นลงไป "จิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นของชีวิต" เมื่อเราฝึกตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้ ก็ย่อมเอาชนะความชั่วทั้งหลายได้ ความชั่วกิเลสทั้งหลายก็ไม่มาครอบงำจิตใจ

ตั้งแต่เราเทียวเกิดเทียวตายมาในสงสาร "นี่ส่วนมากก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตน เกิดมาชาติใดก็อยู่ไปตามยถากรรม" หากินไป อยู่ไปหมดบุญหมดกรรมและก็อายุหมดลงแล้วก็ตายไป ตายไปแล้วก็ไปหาที่เกิดใหม่ เป็นอยู่อย่างนี้แหละ .."

"จิตเป็นแก่นของชีวิต"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย DT014902

วิริยะ12

7 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย