"ให้พิจารณากาย" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

 วิริยะ12    1 ก.ค. 2561

 "ให้พิจารณากาย"

" .. "ให้เอาสติควบคุมจิต" ดึงเข้ามาอยู่ที่หัวใจ "ให้ว่า พุทโธ ๆ จนจิตสงบ แล้วใช้ ปัญญาพิจารณากายของตน" ตั้งแต่หนังที่หุ้มห่อร่างกายอยู่นี้

"ให้จิตเห็นเป็นอสุภกรรมฐานเป็นของสกปรกน่าเกลียด" เมื่อตายแล้วไม่มีใครต้องการ "สังขารทั้งปวงตกอยู่ในไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" ด้วยกันทั้งนั้น .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต    DT014902

วิริยะ12

1 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5436 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย