"สติ แม่ของกุศล" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    11 มี.ค. 2561

 "สติ แม่ของกุศล"

" .. เมื่อ "สติ" ของเราหนาแน่น ไม่ย่อหย่อน "สมาธิ" ของเราก็แข็งขึ้น ใจก็เที่ยง
"สติ" จึงเป็นตัวเหตุ เป็นตัวอุปการีที่อนุเคราะห์ ส่งเสริมให้ "สมาธิ" ของเราเจริญขึ้น

"สติ" จึงเปรียบเหมือนกับ พ่อแม่ของเรา "เราจะต้องเลี้ยงดูไว้เสมอ"
"สติ" นั้นท่านเรียกว่า "มาติกากุสลา แปลว่า แม่ของกุศล" .. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโร DT014902

วิริยะ12

11 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4854 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย