"๒๒ ผู้ถึงพระรัตนตรัย" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

"๒๒ ผู้ถึงพระรัตนตรัย"

" .. การปฏิบัติทาง "สัมมาปฏิบัติ คือมีความเห็นชอบ" ประกอบไปด้วยธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "ให้ละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตให้ผ่องใส" นี่เรียกว่า "เป็นผู้เข้าถึงพระรัตนะตรัย" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโปDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3117 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย