"๒๒ ผู้ถึงพระรัตนตรัย" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 วิริยะ12   8 มี.ค. 2561

 "๒๒ ผู้ถึงพระรัตนตรัย"

" .. การปฏิบัติทาง "สัมมาปฏิบัติ คือมีความเห็นชอบ" ประกอบไปด้วยธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "ให้ละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตให้ผ่องใส" นี่เรียกว่า "เป็นผู้เข้าถึงพระรัตนะตรัย" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

8 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4123 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย