"ภาวนาเป็นอันดับหนึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

 "ภาวนาเป็นอันดับหนึ่ง"

" .. "เราไปเทศน์ที่ไหนไม่พ้นที่จะพูดถึงเรื่องการภาวนา" ถึงจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตาม "ผลแห่งการภาวนาของเรามีผลมากเป็นอันดับหนึ่ง" ทาน ศีลอะไรเป็นอันดับที่สอง

"อันดับที่หนึ่งก็คือการภาวนา" ยิ่งรู้ยิ่งเห็นแล้วยิ่งปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นในผลของตนที่ทำขึ้นมาเรื่อย ๆ ทีนี้ก็หนุนทาน หนุนศีล หนุนความดีทุกอย่าง "แล้วหิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายมันจะรู้เข้ามา" อันใดที่ควรกลัวมันจะปัดปุ๊บ ๆ เลยในหัวใจนั่นแหละ

อย่างพระโสดาท่าน "เพียงท่านสำเร็จโสดา นั่นคือเข้าสู่ความจริงแล้ว เชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อกรรมแล้วนั่น" ฝังแล้ว "เมื่อฝังแล้วท่านจึงมีธรรมประจำใจเป็นนิสัยขึ้นมาโดยอัตโนมัติ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
[url]http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=250&CatID=2[/url]

5,430จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย