"หัวใจพระศาสนา" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    21 ม.ค. 2561

 "หัวใจพระศาสนา"

" .. "การชำระจิตหรือใจให้ผ่องใสเป็นสิ่งสำคัญที่สุด" เป็นที่พึงปรารถนาที่สุดของผู้มีปัญญาทั้งหลาย "ไม่มีความสุขอื่นจะเสมอความสุขที่เกิดจากใจผ่องใสบริสุทธิ์" และใจผ่องใสได้ก็ต้องประกอบด้วยการปฏิบัติสองประการคือ "การไม่ทำบาปทั้งปวงและการทำกุศลให้ถึงพร้อม" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

21 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4972 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย