"วิธีทำใจให้สงบ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12   17 ม.ค. 2561

 "วิธีทำใจให้สงบ"

" .. วิธีจะทำใจให้มีความสงบ ส่วนมากก็คือ "การกำหนดลมหายใจ หายใจเข้า หายใจออก" ให้มีความรู้สึกติดตามลมของตนเสมอ อย่าให้ขาดวรรคขาดตอน "ความรู้สึกทั้งหมดให้รวมตัวเข้าไปสู่จุดเดียว คือที่ลมหายใจปรากฏ"

หรือเราจะกำหนด "พุทโธ" เป็นต้น "ก็โปรดได้ทำความรู้สึกให้แนบสนิทอยู่กับพุทโธ" คือคำบริกรรมนั้น "เมื่อจิตได้ถูกสติเป็นเครื่องบังคับกำกับตัวอยู่เสมอ จิตก็จะทำความรู้สึกกับบทบริกรรมมี พุทโธ เป็นต้น ได้สนิทเป็นลำดับไป"

นั่นแล "จิตจะมีโอกาสปรากฏเห็นความสงบทั้งที่ตนไม่เคยปรากฏมาเลยในขณะนั้นจนได้" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

17 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4569 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย